stormdoor sarah vanden branden

Soet 2016
18+
natuur

Moegestreden schreeuwt de storm

het huilt zijn laatste snikken

zijn dwaze lach buldert nog na

als wij te laat zijn binnengevlucht

 

vol afgunst kijken wij dan door onze natte ramen

als het ware striemen van verdriet