ZIE MIJdoor Emma Scheerlinck

Soet 2016
09-11
verdriet

De wind die fluisterd in mijn oor ,

stemmen beneden van kinderen die ik hoor.

Hoe graag ik zou willen meespelen en zingen.

Of voetballen en touwtje springen.

Kon iemand mij nu maar zien.

Ik loop over de daken als elke geest.

Een regel als ik gezien word, ben ik er geweest.

Bleek koud bang en nooit blij,

altublieft ik smeek je zie mij.