Zonder iemanddoor Mira Ponnette

Soet 2016
12-14
emoties

Ik kijk in de spiegel, zie iemand
maar weet niet wie.
Ik kijk naar mij, rimpels op mijn handen
op mijn gezicht, net als in de spiegel.
Ik realiseer me niets.
Overal zijn mensen die mij kennen,
maar ik hen niet, ik herinner me niets.
Mijn huid wordt bleek en koud.
Ik hoor hoe stemmen tegen me praten,
stemmen die ik niet ken.
Ik sluit mijn ogen
alles wordt zwart.