Jaren die druppelend versmeltendoor Jade Hulsman

Soet 2016
12-14
gemis

Samen
Ik dacht dat alles compleet was.
Tot ik hoorde over jou
dat je ons had verlaten
voor ik je goed kon leren kennen.
Het was niet voor je eigen bestwil.
Ook al heb ik je niet gekend hoor je
voor altijd bij mij.