barokdoor Daan Janssens

Jonge dichter des vaderlands 2016
18+
maatschappij

een vervaagd golgotha tussen twee muren

basalten gestalten

die opdoemen uit onze vurige tongen

vol ongeloof en dissidentie

vertonen louter de barsten van een levensloop

verslagen en ten gronde gedragen

in een bevroren ondergrond die zich verder niet kenbaar maakt

een voedingsbodem die bezwaarlijk en zwaarwichtig zijn naam draagt

 

ze dragen zich nog steeds met eenzelfde statigheid

maar tranen vreten aan hun fundament

ze verzuren in miasma

ongerept verlangen is niet aan hen besteed

nog minder aan hun scheppers

smeden van ons vervaagd golgotha

ons hol van vertier

de gebarsten man

geflankeerd

onmacht

en onwil

afgetrapt en plat getreden

ten voeten uit

en volledig verteerd in zijn laconieke honger

doods te zijn

een gevreesd einde met zich mee te brengen

in alle gelukzaligheid

opgedragen aan zijn moeder

 

neergemaaid - moederziel alleen

 

de twee granieten titanen eisen hun plaats op in het samenspel

een erbarmelijk ritueel kent zijn laatste riten

en sluit zichzelf

in de armen van vernietiging

uw armen

uw vernietiging