God is in the eye of the beholderdoor Nina Theuws

Soet 2016
12-14
maatschappij

'dus U bent een blanke man?'

vroeg hij

toen Gods grootheid zichzelf aan hem toonde

waarop God simpelweg spotte:

'ik ben noch man, noch vrouw

niet blank, zwart, oosters of aziatisch

u ziet enkel wat u wilt zien

want zo blind is de sterfelijke mens

ik verafschuw het

hoe u en uw medemens

doen alsof u mij kent

spreek niet over mij alsof ik een van jullie ben'