Naakt tussen Klerendoor Jitse Lemmens

Soet 2016
18+
bitter

Staren naar schoenen en de grond
Hoofd loopt wispelturig in het rond
Ogen staren recht in de ziel
Gedachtengang onsubtiel onstabiel

Naakt over de winkelstraat
Silhouetten spuwen roddelpraat
Kil in een nauwe doorgang 
Rillen & trillen , doodsbang

Angsthanden klappertanden
Nagels ontbreken alle randen
Automutilatie als een strijd
Klamme vingers verraden onzekerheid

De longen lopen halfleeg
Hyperventilatie is de raadpleeg
Asfyxie - beest staat om de hoek
Wachtende totale verstikkingsvloek