In de starrendoor Youness Iken

Soet 2016
18+
natuur
Kwispert, schemelt, schemeling Vleder, teder maleding Glazig, wazig mooie ster Waarom staat gij toch zo ver? * Van beneden zie ‘k je glimmen Doof theater, glinsterpraal Doch, ik hoor je bonzen, dimmen Naast je vrienden, telkenmaal * Je tintelt, wintelt rond mij heen, wel duizend malen, ‘k voel mij ineen gekrompen door je nachtgeween * Nog even en Dag’raad komt weer zweven onder jouw zwart lichttoneel * Bevroedt u hoe ’t is voor mij, dat witte schijnsel – kwispert, schemelt – * hoog in die Luchtheerschappij?