waanzindoor Daan Janssens

Soet 2016
18+
bitter

ik vertrappel heelder werelden onder mijn voeten als dat betekent dat ik het sterven van de kosmos in uw ogen kan weerspiegeld zien

 

ik zal alles platbranden tot de laatste snipper enkel om dichter te staan bij de vlammenzee die zijn getijden kent in uw gedachten

het verval van alles wat aan verbeelding voorbijgaat kondigt zich aan als het einde der tijden maar voor mij vervat het enkel de oneindigheid die zit gevangen in uw onbegrijpelijke blik

 

ik zal het bestaan zelf verzwelgen enkel om de wreedheid van uw alles verterende vertederende glimlach te kunnen doorstaan

 

grijp mij
rijt mij aan s t u k k e n

verscheur verbrand verslind
verslind
verslind

verslind

V E R S L I N D
verslind elke letter die ik stot-ter
doe
mij
dolen
tot ik enkel nog kan voelen

 

wie gij zijt