door Helena Sienaert

Soet 2016
18+
liefde

dit landschap ligt

als luie dames

strekt zich zomaar

ergens heen

verte stapt gezapig

verder - mooi

nu zijn wij hier alleen