door Helena Sienaert

Soet 2016
18+
gemis

als een vreemde

vormt mijn mond woorden

het is beter als ik ga

maar lang nadien nog ijl ik na

van hoe teder je daar staat

en het zoeken in je blik

slaat mij met gesels om het lijf

blijf

     blijf

blijf

     blijf