Krijgersdoor Maren Moreau

Soet 2016
18+
emoties

De leegte knaagt

maar in mijn organen

trommelt een stam krijgers.

 

Ik was lang vergeten 

naar hen te luisteren

- leeg lopend in uw armen -

 

maar nu voeren ze opnieuw

mijn hoofd en benen aan,

eindeloos de dag door.

 

Ze wapenen mij

voor zoete oorlog

om ooit weer ontwapend 

droomkleur te zien.