Breuk en breekdoor Anna Borodikhina

Soet 2016
18+
verdriet

Afgesloten van tijd

Ik sluit mijzelf af

Voor nu en voor altijd

De breuken in mijn bestaan

Breken af zelfs met lijm

Ik weet niet of ik nog besta

Of ik er nog zal zijn

Het bloed valt door mijn handen

Terwijl ik mijn wonden dicht

De woorden vallen op de grond

N e t a l s d e w o o r d e n v a n d i t g e d i c h t