zottendoor Els Dejonghe

Soet 2016
18+
emoties

Wij zijn zotten. 

Neuroten en smeerlappen 

ziekelijke figuren

wij begeren en manipuleren 

wij beven en schreeuwen 

wij janken en geeuwen 

onbegrip is ons geloof 

wij zijn doof voor alle rede. 

 

Wij zijn zotten. 

Wij zeggen ja en wij bedoelen nee

wij bedoelen ja en wij zeggen misschien. 

 

Wij zijn zotten. 

Wij huilen naar de maan

wij braken in het rond

wij bevredigen elkander 

wij maken het te bont. 

 

Wij zijn zotten. 

Wij pellen ons fruit van achter naar voor en hebben het spel niet door

wij verwaarloosden de hond tot hij bijna de kat verslond.

 

Wij zijn zotten. 

Wij dansen en lallen en brallen 

wij trekken ons nergens iets van aan 

wij wonen in onszelf 

wij geloven in onszelf

zotheid is ons geloof. 

 

Wij zijn zotten. 

Neuroten en smeerlappen

ziekelijke figuren

wij zijn onontkoombaar en tevens onontbeerlijk 

wij hebben altijd en altijd gelijk.