Ge moogt tellendoor Nick Deroo

Soet 2016
18+
liefde

Als gij mij nu eens gewoon kust
Hier, daar of ’t maakt niet uit waar.
Ge moogt kiezen en zult niet verliezen
Dat zeg ik nu,
maar misschien kies ik om te liegen

't is makkelijk om te zeggen dat  ik dat doe omdat gij dat ook hebt gedaan
Maar zo zit ik niet in mekaar
Denk ik

We waren gebleven bij het kussen eender waar
En bij het kiezen en niet verliezen
Maar als gij met mijn teerlingen gooit
Valt er altijd één van tafel
En dan begint de zoektocht
Waar die ligt
Of we het onder twee ogen zullen doen
Of onder negen

Ge wordt nogal graag bekeken
In de daad, tijdens de daad en na de daad.
Wanneer uw kopke weer zichtbaar wordt
en gij grijnzend naar me kijkt
Weet ik dat ge zult liegen en dat het geen zes is maar wel zo zal zijn
Al de kusdaden die gij dan afdwingt
met uw woorden en met uw ogen
Maken me rancuneus en geven me zin om te liegen

Over de kat die geen kater is
Of de schildpad die geen standbeeld is maar een dood beest
Maar voor u ga ik niet afwijken naar de dierenwereld.

‘tk waad is geschied
Gij hebt mij al gekust
Ik heb gelogen
De teerlingen zijn geteld
En gij hebt gekozen
Voor hier, daar en ’t maakt niet uit waar.

Pak mij nu op en laat mij vallen
Of ik doe het met mezelf
Want door die hier, daar en ’t maakt niet uit waar
Ben ik de hoer

Maar gij noemt mij een slet
Want ik word er niet voor betaald
Ge zijt altijd goed geweest in definities
En in mij.
Maar als ik u vraag mij te definiëren
Fluistert ge woorden in mijn oor die ik wil horen
En daarmee maakt ge me kapot

Ge moogt al mijn stukjes nu vinden
Maar zoals die teerling met die schijnbare zes erop
Zult ge ook liegen dat ge moeite hebt gedaan
Hier, daar en ‘tmaakt niet uit waar
Maar mij niet hebt gevonden

Verspreid doe ik minder pijn dan tezamen zou ge denken
Maar door die kussen ’t maakt niet uit waar
Blijft de hitte van de ondergang onmiskenbaar dichtbij

Maar ik heb genoeg gezeverd
Ga en doe uw ding op een ander
Pis op de rest om uw territorium af te bakenen
En laat uw staart in het rond kwispelen
Hier, daar en ‘tmaakt niet uit waar

 

Als ik u nodig heb zal ik u wel vinden door aan de bomen te ruiken
Urine was altijd uw sterkste kant.