kristallijndoor Chloe Ramaekers

Soet 2017
18+
gemis

Ik geraak u niet kwijt
hoezeer ik ook wil.
Wanneer gij mij achterlaat, blijf ik
woordverloren
stil.