slodderhoofddoor Roos Philips

Soet 2017
12-14
emoties

hectisch

boeltje in mijn hoofd

ik heb lang genoeg in jou geloofd

diep in mijn binnenkamer

is orde bedolven onder wanorde

vliegen gedachten in het rond

zijn gevoelens in de war geraakt

mijn woorden verdwijnen onder het stof

jij hebt met mij gepraat