overbodigdoor jelle maes

Soet 2017
18+
emoties
 

ik schrijf iets
dit is niet nodig.
toch schrijf ik iets
ook al is het totaal overbodig.
misschien wel obsceen...
of vulgair
berispend of
revolutionair!
racistisch,feministisch
religieus of
pretentieus.
muzikaal en ritmisch!
maar in dit geval
schrijf ik iets
dit is niet nodig.
toch schrijf ik iets
totaal overbodig