spiegelbeelddoor Nils Olbrechts

seizoen 2012-2013
18+
geluk

stralend lach je

witte tanden


geniepig en los lip je

met mondjesmaat

als een kind

 

blij ben je

je oogt als een ster


ik zie je 


dubbel zo graag