moedersdoor Nina Sterckx

Soet 2017
12-14
liefde

moeders zijn als gewone mensen

alleen een beetje specialer

ze hebben liefde voor iemand bijzonder

voor iemand naar wie de maan

mooie woordjes fluistert

aan wie de zon raad geeft

naar wie de sterren knipogen

ze hebben liefde voor hun kleine kapoen