/door Lotte Heuten

Soet 2017
12-14
grappig

Het is een ramp.
Het is vreselijk.
Het is erg.
Het is zielig.
Het is het verschrikkelijkste ooit.
Het gevoel van onmacht,
wanneer niemand om je grappen lacht.