Teddybeerdoor Emma Scheerlinck

Soet 2017
12-14
gemis

Ik vind je in een doos naast de kast,

ik bekijk je goed en neem je vast.

Luisterend naar de eenzaamheid sluit ik mijn ogen,

herinner ik mij hoe de tijd voor bij is gevlogen.

Ik herinner mij de eerst dag,

toen je in het wiegje naast me lag.

Ik heb met jou leren praten en lopen,

toen steeds zaagde om kleertjes voor jou te kopen.

Met jou ging ik naar de kleuter klas,

je zat op de juf haar schoot terwijl zij voorlas.

Toen ging ik voor het eerst naar het eerste leerjaar

en al gauw naar het middelbaar.

Ik hield nog steeds van jou,

terwijl ik groter worden wou.

Ik hield nog steeds van jou en studeerde af,

tot ik een vriendje had en daar alle aandacht aan gaf.

Na een tijd liet ik samen met hem een huisje bouwen,

voor ik het wist ging ik met hem trouwen.

Ik kreeg kindje en ik had geen tijd meer.

Al tijd rijden heen en weer.

Van de kleuterschool naar het lagere jaar,

uiteindelijk tot het middelbaar.

Je studeerde af en verliet mij,

ik moest je los laten, je was vrij.

Ik werd oud en mijn man stierf,

en spijtig genoeg ik heel eenzaam door mijn huisje zwierf.

Ik open mijn ogen en ik keer terug naar het heden.

Jij bent mijn alles, mijn jeugd mijn verleden.

Die goede oude tijd, de terug keer.

Jij, jij bent mijn teddybeer