Een zekere valdoor Laurent Voet

Soet 2017
18+
emoties

I

Velden van witte leegte,
met verloren gewassen,
in een ruimte die spant,
van luchtledigheid.

II

Geen kleinste tintel,
geen grootste drang,
en de laatste beslissing,
laat ik los.

III

Vrij, hol en zwevend,
maar tussen de marge,
beslis ik nergens te landen,
waar angst van zekerheid wint.