Natuurdoor Saad Dobli

Soet 2017
12-14
natuur

De Natuur

Die is puur.

Ze is er altijd voor ons.

De bomen worden omgehakt net als een kwetsuur.

We nemen een plons in het water.

We moeten voorzichtig zijn ze is net als glazuur