Gedachtegang liefde overdrachtdoor Céline Vandendriessche

Soet 2017
15-17
liefde

Ik voel je in de toppen van mijn vingers
Ik zie je in de diepte van mijn ogen
Ik hoor je in de putten van mijn oren
En ik stop je in het holletje van mijn hart.