Generaties Bloedbanendoor Andrea Derese

Soet 2017
18+
maatschappij

We vermenigvuldigen ons allen en genen raken in elkaar verweven.

Onze resultaten leven op elkaars huid.

Generatie na generatie proberen we nog rituelen in stand te houden.

We volgen zoveel mogelijk onze eigen weg maar raken toch verwikkeld in elkanders bloedbanen.

Omdat voetpaden elkaar nu eenmaal kruisen in onverwachte momenten.

En vermenigvuldigen kent geen grenzen.

De aders van onze voorvaders leven voort in onze lichamen.

We stuiten telkens op doodlopende sporen als we te hard zoeken.

Dan willen we verdwijnen als transparante schaduwen... in onze eigen geschiedenis.