Verlangensdoor Mariam Hakobyan

Soet 2017
18+
emoties

Langzaam groeit in haar
Het is geen kunst,
Het is een verlangen dat kunst met zich meedraagt
Maar nog niet
                                      
Geduld is iets gulzigs
In zo’n korte tijdsduur,
 
kan het zich niet veroorloven
Nog even geduld zegt hij
 
De woorden kreunen
Heel een leven zwaar van blind geduld
 
Ze weet niet
En vraagt niet meer door wat
ze dit eindeloze wachten duld
 
Ze giet het over zijn tong
een wakker gewiegde verhulling van verlangens
een heerlijk zoete omhulsel
overeerlijk
 
Zijn ogen schreeuwen,


Wees alstublieft niet zo zoet dat ik u wil inslikken


En
Wees alstublieft niet zo bitter dat ik u hoef uit te spuwen