Het eenzame gedichtdoor Yentl Gijbels

Soet 2017
18+
bitter

Het eenzame gedicht

 

een echo in de leegte

wilde niets

liever dan zich vastbijten

in het geschreeuwde

 

en bleef ademhalen

tot hij kaalde en vergeten

de leegte werd waarin de zon

van de muren bladderde

 

tot de nachtelijk dichter

in zijn eentje dinerend

aan zijn tafel gedekt voor

onverteerbaar verdriet

 

wijn aderlatend

zijn verstand verstiet

en schreef dat hij

het eenzame gedicht

 

en zijn mond geopend

had om iets te voelen

al was het maar

 

een beetje stilte