Humordoor Céline Pitot

Soet 2017
15-17
grappig

Humoristische humor
humor humoristisch
hu hu hu hu
mohoho mohoho
ha ha ha
is dat lachen
om humor
wat is gra ha ha happig?

Vond jij dit grappig?
hahaha.. ik niet.
Mijn humor is misschien droger, 
maar die van u is te nat.

Iedereen een andere humor
een andere lach, klank.
Maar humor blijft grappig
voor eender wie, is het
misschien voor haar/hem
wel gra ha ha ha ha ppig.