/door Axelle De Belie

Soet 2017
12-14
emoties

Soms wil ik huilen, maar ik lach
niet voor mij, voor de anderen.
Ze mogen mij niet zwak zien.
Huilen is dan ongemakkelijk lachen.

Soms wil ik schelden, maar ik zwijg
niet voor mij, voor de anderen.
Mijn mening mogen ze niet horen.
Beledigingen zijn dan ongemeende complimenten.

Soms wil ik verdwijnen, maar ik blijf
niet voor mij, voor de anderen.
Achterblijven verdienen ze niet.
Soms wil ik mezelf zijn, maar het kan niet.
Mijn gedachten zetten het op een lopen,
maar mijn benen blijven roerloos staan.

Genoeg!
Ik zou nu gewoon eens mezelf willen zijn.