Voor altijd stildoor Mamiaba Banernsco

Soet 2017
18+
liefde

Ze kon naar hem blijven kijken. Voor altijd stil, onvermoeid, tussen verlangen en verplichting, zonder ooit iets anders meer te zien. En het zou voldoende zijn.

Dromerig keek ze voor zich uit. Ze was te laat. ‘Ik moet nu echt weg‘ klonk het zachtjes. Zijn hoofd rustte in haar schoot. Haar vingers gleden door zijn blondbruine krullen, wroegingsloos voldaan.