Deze nachtdoor Alec Lamberts

Soet 2017
18+
maatschappij

Een warme gloed van halogeenlampen daalt neer

van de kille winterse atmosfeer.

De emissiezone van licht kaatst nu vol

in ons gezicht – eindelijk! –

en houdt ons uit onze dromen,

net als de wolken

die tot hemels ver reiken –

zelfs tot Noord-Amerika –

die ons ons zicht op toekomst beroven,

of dat maken sommigen ons duchtig wijs.

Maar de toekomst ligt niet in de lucht,

ze nestelt zich neer als een wulpse dame voor je voeten

(je kan er niet omheen).

 

Dat de nieuwe garde nu opstaat,

de échte nieuwe garde.

(niet die van ’60 die machtpositie en marionet

niet kunnen onderscheiden, want uiteindelijk

dansen ook zij gedwee mee –

dollars bepalen de dans

hun ego ’t welzijn van de rest)

Nee, de échte nieuwe lichting

die weet dat er ooit zelfs meer mist hing,

die weet dat men in dit pietlullig landje

de vele zomerdagen snel vergeet van zodra het nog maar druppelt.

 

In deze nacht staan wij op

om luidop dromen te vervullen!

 

 

(want wakker liggen, piekeren en uzelf opsluiten creëert nooit iets moois)