Over hij, wij en zijdoor Zoë Elsen

Soet 2017
18+
maatschappij

Hij graaft

Zandkorrels al spartelend door de lucht

De zucht

Van de maatschappij

De wij

En de zij

Hij graaft onbezonnen

Zijn eigen kuil

Om vervolgens zijn hoofd in het zand te steken