En onsdoor Oriane Lecluyse

Soet 2017
15-17
liefde

Mijn longen knellen

Ze barsten weldra open

Laat mijn laatste adem zich vermengen met de jouwe

En ons in een veeg uit blazen