zonder geschikte titeldoor Hannah Carlota Osaer

Soet 2017
18+
maatschappij

 

We leven in een tijd

waarin hettij keert en

angst onbeschaamd door de

straten walst

als Vrede ondergeschikt een stap

achteruit zet

zijn demonen niet alleen meer binnenin

tevinden

nu de Dood zijn positie

bevestigt

leven we in een tijd

waarin het tij keert en

enkel

een vastberaden woord van

vrijheid

de hardnekkigste opstand is