Kunstenaardoor Hannah Carlota Osaer

Soet 2017
18+
maatschappij

Ik ben een kunstenaar

begraven in mijn gedachten

op het middernachtsuur

 

Ik ben een schilder nu ik

verf met mijn vergane rationaliteit

alle beloften vervliegen op dit

middernachtsuur en ik zie niets

met mijn ogen open

 

Ik ben een muzikant nu ik

dans op mijn verdwaalde waakzaamheid

alles wat moet en ik niet doe verdwijnt

op dit middernachtsuur als ik staar

met mijn ogen dicht

 

Ik ben een schrijver nu ik

dichter ben

bij mijn gebreken

alle dingen die ver van me staan herken ik

op dit middernachtsuur als ik zweef

in het donker

 

Ik ben een kunstenaar

begraven in mijn gedachten

op het middernachtsuur