/door Damla Cengiz

Soet 2017
12-14
emoties

De verbazing, het onbekende dat ik
voelde toen ik via de deur die op een kiertje stond
naar binnen keek.

Als vierjarige stiekem kijken, zien en horen
van de ruzies, het geroep en de verhalen
die er daarna over werden verteld.

Wat als het nog is gebeurt?
Hij maakt dan eens iemand betreurd.

Niks aan te doen.
Al ga je alles terug naleven,
het leven blijft leven.