Gebrokendoor Lynn Eronini

Soet 2017
12-14
verdriet

Wanneer iemand je hart breekt
doet het pijn
heel veel pijn
al de leugens
het breekt je
Je raakt jezelf kwijt
de hoop lijkt verloren
Je ziet geen andere uitweg
het einde is nabij