/door Bohdana Oliinyk

Soet 2017
12-14
emoties

Ik zag mezelf in de spiegel staan
en vroeg me af, wat zie ik daar?
Een schaduw van één meter zesenzestig
die geen gezicht en geen gevoelens heeft.

Betekent het dat ik verdwijn uit deze wereld?
Ik zie mijn eigen ogen nergens meer.
Misschien, gaat niemand mij begrijpen
maar bij de spiegel denk ik daaraan, elke keer.

Ik hoor alleen mijn hart, dat klopt
Het klopt zo hard dat ik veel pijn begin te krijgen.
Het klopt zo hard, nu zie ik meer schaduwen.

Mijn spiegel is kapot.