vreemddoor jelle maes

Soet 2017
18+
natuur

De lege flessen
dragen mijn zachte lippen afdruk
 op de klompen grond waar vloeken gespaard blijft
en bil spleten
een vreemd natuur ritueel vormen.

...

De zaden die ik al bewonder
van toen ik zelf nog moest groeien
heb ik zien begraven worden
bij de eerste lichtstralen
een Noodlot
die ook Ik
zal ondergaan.

De radio die luidkeels
zijn plicht doet
en ons
onze cadans brengt
treft onze handen
waarvan de schup
een deel wordt.

Wij seizoen-naaiers,
lente-rovers en winter-herders
samengekomen onder onze
eigen hemel
waar geen God een lust
brengt.

in de hoeken
van het geploegd veld
snellen konijnen
door mist en dauw

En ik lach!