stille schreeuwdoor Laura Jacobs

Soet 2019
18+
verdriet

En de stilte zo stil dat hij schreeuwt om een woord

En een traan zo koud dat hij brandt, bevriest

Maar verlamd voel je het niet , het litteken zal je later wel opmerken

De leegte echoot voor altijd