Woorden.door Tina Schuddinck

seizoen 2012-2013
18+
liefde

Van alle mooie woorden

wil ik fraai zijn.

Jij wordt een revolte

in mijn resevoir van benzine

en lucifers.

Van alle zachte woorden

noem ik jou

wolf en mauw.

Terwijl we steeds weer moeten nadenken

over de nuances

tussen efficiënt en effectief

spel ik mijn laatste lievelingswoorden.

Thesauros. Se Philo.