luisterende droomdoor Geyke Sneijers

Soet 2019
12-14
dromen

 

Door de lucht fladderend

 

Luisterend naar het lied

 

De zachte dons van eenzaamheid

 

Diep, diep hoor je het lied

 

De waaiende rust

 

Het zalige gevoel van alleen

 

Diep, diep hoor je het lied

 

De waaiende rust

 

Het zalige gevoel van de stilte dat rillingen doet ontstaan

 

Het lied

 

Klanken weerspiegelen de stilte

 

Je hart bonkt in je keel maar je merkt het niet

 

Spring in het diepe

 

Daar, daar hoor je het weer, het lied

 

Vliegend door de lucht

 

Vliegend door de stilte

 

De stilte van het lied

 

Alles in niets opgemerkt