dwalenddoor Geyke Sneijers

Soet 2019
12-14
natuur

 

Dwalend, dwalend tussen de sterren

 

De sterren afdwalend naar mij

 

Alle sterren dwalend, dwalend door het universum

 

Ik dwalend, verdwalend tussen de sterren

 

Alle sterren gelijkend op elkaar maar niet gelijk aan elkaar

 

Dwalend, dwalend door het universum

 

Dwalend, verdwalend tussen de sterren

 

Verdwalend in het sterrenstelsel

 

Dwalend in de Melkweg,

 

Maar ik, ik vind mijn weg