/door Yentl Gijbels

Soet 2019
18+
natuur

het zijn de vlakke nachten 

waarin een lam zich in de binnenzon 

van een ooi verborgen houdt voor

het slachten van de kalmte 

die ons naar buiten jagen

wie kan deze dagen nog 

het schampschot van stilte 

verdragen?