Tijddoor Nina Bossaer

Soet 2019
18+
bitter

Ik weet niet waar
ze te vinden
ze te vangen
ze glipt ongezien
tussen mijn vingers, voorbij gevlogen
Verstrikt in haar webben
haar weefsel oerdik gesponnen
Ze bezit me en toch
is ze slechts
uitgevonden uitgenodigd
om ons te bespelen