Als ik er niet bendoor Lois Ramaekers

Soet 2019
09-11
emoties

 

Als ik er niet ben

 

Dan dansen de appels in hun kom.

 

Dan trekken de tafels en de stoelen

 

Hun poten.

 

Dan zingt mijn spiegelbeeld een liedje

 

En gaat de spiegel op en neer

 

En dan, als ik weer

 

Thuiskom, dan beweegt

 

Er nog geen veer.