Dimensie (categorie 5)door Daka Natsagdorj

Soet 2019
18+
maatschappij

Dimensie

 

Dagen slaan open en dicht.

Snelheid van flitsend effect

 

maakt mij misselijk. Ik tast zoekend

naar een stopknoop. Bestaat niet.

Nooit gemaakt. Defect van het

systeem. Terwijl ik door ruis

 

reis, met bedorven vleugels

verlies ik mijn menselijk schild.