Survival of the fittestdoor Soma Neuts

Soet 2019
18+
emoties

De haat in je ogen was nog nooit zo groot

Toch blijf ik terugdenken aan de liefdevolle warmte bij jou op schoot

Nu ben ik met verstomming geslagen

Wat met al mijn onbeantwoorde vragen?

Gekweld met een leeg gevoel

Vertel me, was dit je oorspronkelijke doel?

Je kolkend bloed raast doorheen het huis

Ik bevries en hoor alleen nog maar ruis

Keer op keer slik ik al je ellendige verwijten

Tot ik stilaan tot het besef kom niet meer op jou te willen lijken

Je haat-liefde gevoelens zaaien verwarring in mijn hoofd

Zo onzeker voor het moment dat onze band voorgoed uitdooft

Mijn lieve superheld, toon je ware gelaat

Waarom heb je me nooit laten zien waarvoor je echt staat?

Haat, pure haat