Vergeten miseriedoor Soma Neuts

Soet 2019
18+
emoties

Overdosis miserie

Weggespoeld onder de stralende zon

Met een fris pintje in de hand

Al lachend en wankelend over het strand

Verknocht aan bitter-zure smaken

Doen onbedekte lusten ontwaken

Verlichting in het warrige hoofd

Peinzend over wat men zichzelf heeft beloofd